Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Trang chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ trang này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc số thẻ tín dụng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, gửi phản hồi, yêu cầu hỗ trợ hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xác nhận danh tính và xử lý các giao dịch của bạn
 • Để liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến trang web của chúng tôi
 • Để nâng cao chất lượng và tính năng của trang web của chúng tôi
 • Để phân tích xu hướng và thống kê về hành vi và sở thích của người dùng
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp sau:

 • Khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý thanh toán, giao hàng, gửi email hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng. Các bên thứ ba này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ các quy định bảo mật phù hợp.
 • Khi chúng tôi cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định liên quan, chẳng hạn như để phản hồi yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền hoặc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba.
 • Khi chúng tôi có lý do tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn ngừa hoặc xử lý các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc vi phạm điều khoản sử dụng của trang web của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ không hợp lệ. Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích đã nêu trong trang này hoặc theo quy định pháp luật. Chúng tôi khuyến khích bạn không tiết lộ mật khẩu hay thông tin thanh toán cho bất kỳ ai. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho các thiết bị và tài khoản được sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi.

Loại thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập hai loại thông tin từ bạn khi bạn sử dụng trang web này: thông tin cá nhân và thông tin không cá nhân.

Thông tin cá nhân là những thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ giao hàng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia các cuộc khảo sát hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức.

Thông tin không cá nhân là những thông tin không có thể được sử dụng để xác định hoặc liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ ưa thích, thời gian truy cập, các trang web đã tham chiếu hoặc thoát ra khỏi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin không cá nhân từ bạn thông qua việc sử dụng các cookie và các công cụ phân tích web.

Cách chúng tôi thu thập thông tin từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn theo các cách sau:

 • Khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trực tuyến hoặc qua email, điện thoại hoặc phương tiện liên lạc khác.
 • Khi bạn sử dụng các tính năng hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên trang web này.
 • Khi bạn duyệt hoặc tương tác với trang web này.
 • Khi bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn bên ngoài hoặc các bên thứ ba.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin từ bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc quan tâm.
 • Cải thiện nội dung và chất lượng của trang web này.
 • Phân tích xu hướng và hành vi của người dùng để hiểu được nhu cầu và sở thích của họ.
 • Gửi cho bạn các thông tin quảng cáo và khuyến mãi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba có liên quan.
 • Liên hệ với bạn để giải quyết các vấn đề hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng trang web này.
 • Thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc tuân theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.